TATA USAHA PENGAMBILAN ATAU PENANGKAPAN DAN PEREDARAN TSL